Login: Hasło:          Przypomnij hasło  |  Rejestracja
Regulamin
  1. Wydawcą internetowego serwisu carmarket.com.pl jest firma ETLG sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 47, 05-822 Milanówek.
  2. Subskrybentem serwisu może zostać osoba prawna lub fizyczna, która zarejestrowała się na stronie internetowej carmarket.com.pl i oświadczyła, że akceptuje regulamin serwisu carmarket.com.pl. Subskrybent jest zobowiązany do zachowania danych dostępowych (login i hasło) w tajemnicy i nieudostępniania ich osobom trzecim.
  3. Zarejestrowany Subskrybent będący osobą prawną może dodatkowo po wypełnieniu odpowiedniego formularza i wniesieniu opłaty zostać Abonentem serwisu. Na stronie serwisu carmarket.com.pl w zakładce "Oferta" znajdują się informacje na temat rodzajów abonamentów, natomiast w profilu uzytkownika znajduje się formularz zamówienia.
  4. Korzystanie z serwisu carmarket.com.pl nie jest jednoznaczne z nabyciem przez jego użytkowników praw do zamieszczonych w nim treści. Zamieszczone w serwisie treści mogą być kopiowane w całości lub w części, udostępniane publicznie, powielane jedynie pod warunkiem opatrzenia ich komentarzem "dane pochodzące z serwisu carmarket.com.pl".
  5. Informacje publikowane w serwisie carmarket.com.pl opracowane są na podstawie danych o rejestracjach pojazdów na terytorium Reczypospolitej Polskiej otrzymanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
    Wydawca nie gwarantuje poprawności uzyskanych z powyższego źródła danych i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie materiały przygotowane z wykorzystaniem serwisu carmarket.com.pl.
  6. Wydawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do serwisu wywołanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje sie do ich maksymalnego skrócenia.
  7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialnosci za przerwy w dostępie do serwisu wywołane przyczynami nie leżącymi po jego stronie.